طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز سورس دبیر خانه زبان ویژوال بیسیک با داکیومنت - راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم )

راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم )

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم ) خوش آمد میگویم ... این خاکا شمیم سیب حرم داره ، دیگه دل من چی کم داره حالا که با شهداست ، راهی که شروع میشه از کنارشون ، ایشالا تو سایه سارشون مسیر وصل خداست...

دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دانلود-پرسشنامه-علل-انحراف-جنسی-فرزنداناین پرسشنامه دارای 20سوال بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد...دانلود فایل

دانلود مقاله حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

دانلود-مقاله-حقوق-مولف--رادیو-و-تلویزیوندانلود مقاله حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 32 صفحه آماده شده است.دانلود فایل

سورس دبیر خانه زبان ویژوال بیسیک با داکیومنت

سورس-دبیر-خانه-زبان-ویژوال-بیسیک-با-داکیومنتدانلود سورس کد برنامه دبیر خانه به زبان Visual Basic ویژوال بیسیک همراه با داکیومنت word - استفاده از تکنولوژی نویــن و نیز بهبود روش هــای انجام کار در سیستم های اداری از جمله مهمترین علل اثربخشی تصمیمات مدیران در کسب موفقیت های سازمانی می باشد . دانلود فایل


بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده

تحقیق دکترای رشته روانشناسی مشاوره (Ph.D). چکیده: امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی بهداشت عمومی در سراسر جهان و در تمام کشورها محسوب می شود. در میان راهبردهای خاص برای درمان اختلال سوء مصرف مواد، خانواده درمانی توجه زیادی را در تحقیقات به خود جلب کرده است....

قیمت : 24,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه

تحقیق رشته روانشناسی گرایش مشاوره مدرسه (مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده:هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل....

قیمت : 19,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش میزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدر

تحقیق رشته روانشناسی گرایش مشاوره (مقطع کارشناسی ارشد)، مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک " مشکل اجتماعی " یک پدیده استعماری است که سبب ساز زمینه های ناسالم اجتماعی،اقتصادی ،فرهنگی، شخصیتی و تربیتی می باشد. امروزه وسعت این معضل در جهان چنان گسترده است که میلیونها نفر به آن مبتلا ...

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

تحقیق رسالۀ دکترای رشته مدیریت آموزش عالی (Ph.D). در جهان توسعه یافته امروزی شکل دانشگاهها تغییرات زیادی یافته است و از شکل سنتی صرف به انعطاف پذیر، جامعه‌نگر و صنعت‌گرا تغییر پیدا کرده است....

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص های سازمان یاد گیرنده

تحقیق رشته روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان و رابطه آن با شاخص های سازمان یاد گیرنده بود. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این بود که آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران ستادی و میزان ...

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها

تحقیق رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف پژوهش حاضر" بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور" بود .پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی)انجام شد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای ....

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل

تحقیق رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است....

قیمت : 20,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

تحقیق رشته مددکاری اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: پیش زمینه و هدف: یکی ازمسایلی که پدیده ی اعتیاد را پیچیده ترکرده است موضوع عودآن است،چرا که بیشترمعتادان پس ازترک به سمت مصرف مجدد مواد مخدر روی می آورند. هدف از این تحقیق شناخت عوامل اجتماعی موثر بربازگشت زنان به اعتیاد می باشد....

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش کودکان با نیازهای خاص (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان بود. در این پژوهش طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و نمونه گیری در دسترس استفاده شد و تعداد 26 نفر....

قیمت : 21,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

تحقیق رشته روانشناسی (مقطع کارشناسی)، چکیده:در عصر حاضر که دوره پیشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بینیم که دستخوش تغییر و تحول قرار نگرفته باشد . تولید اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سایه وجود رایانه و اینترنت شکل تازه ای به خود ....

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم وتربیت (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف این پژوهش عبارت از شناسایی علل و عوامل ایجادکننده ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران و مقایسه ی آن با مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی بود. این پژوهش در پارادایم کیفی و در دو بخش اسنادی و مصاحبه ....

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رهاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر برای برنامه فلسفه برای کودکان

تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم وتربیت (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: «فلسفه برای کودکان» به عنوان شاخصِ پارادایم جدید تعلیم و تربیت بی‌نیاز از پژوهش‌ها و تأملات فلسفی نیست. پیش از این، نفوذ دستاوردهای فکری هرمنوتیک به حوزه‌های مختلف دانش، از جمله تعلیم و تربیت، پرسشها و بحث‌های تأمل‌ ....

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

[ پنج‌شنبه 1 تیر 1396 ] [ 16:22 ] [ roz ]

[ 0 نظر ]