طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز بررسی اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی - راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم )

راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم )

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم ) خوش آمد میگویم ... این خاکا شمیم سیب حرم داره ، دیگه دل من چی کم داره حالا که با شهداست ، راهی که شروع میشه از کنارشون ، ایشالا تو سایه سارشون مسیر وصل خداست...

سلام بر رزمندگان وسپاهیان دلاور وهمیشه درصحنه

بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( MA) رشته روانشناسی گرایش بالینی، چکیده: اختلال اضطراب اجتماعی، رایج‌ترین اختلال اضطرابی و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی به حساب می‌آید. امروزه پژوهش‌های بالینی در حوزه بررسی سازوکارهای زیربنایی اضطراب اجتماعی به منظور دستیابی به درمان‌های موثر به خصوص ....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( MA) رشته روانشناسی گرایش بالینی، چکیده: هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل می باشد. روش پژوهش، از نوع همبستگی است...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( MA) رشته روانشناسی گرایش بالینی، چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. همچنین در این پژوهش، روابط بین متغیرهای نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان .....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی- مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( MA) رشته روانشناسی گرایش بالینی، چکیده: اختلال اضطراب اجتماعی با سوگیری‌های فرآیند پردازش اطلاعات مشخص می‌شود. افراد با اضطراب اجتماعی ترجیحاً به محرک‌های تهدیدکننده توجه می‌کنند و اطلاعات اجتماعی مبهم را منفی و تهدیدآمیز تفسیر می‌کنند....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( MA) رشته روانشناسی گرایش بالینی، چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل انجام گردیده است.در این پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده ...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی 10-9 سال معتاد به اینترنت و عادی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، چکیده: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان پسر معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری طرح شامل کلیه ...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی،

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش میانجی گری عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی

پایان نامه جهت دریافت درجه ی دکتری رشته ی روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری نوجوانان بود....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی، چکیده: به منظور بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر افزایش میزان تماس چشمی کودکان درخودمانده، چهار نفر از پسران درخودمانده دامنه سنی 8-4 ساله از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش کودکان استثنایی، چکیده: حوزه درخودماندگی، موضوع مهم مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت روان و آموزش در سطح جهان است. شیوه های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

ایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گروه روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی، چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود....

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

[ دوشنبه 29 خرداد 1396 ] [ 17:52 ] [ roz ]

[ 0 نظر ]