طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز نهضت عاشورا (تحریفها و شبهه ها) - راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم )

راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم )

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ راهیان نور(شمیم کربلا بوی حرم ) خوش آمد میگویم ... این خاکا شمیم سیب حرم داره ، دیگه دل من چی کم داره حالا که با شهداست ، راهی که شروع میشه از کنارشون ، ایشالا تو سایه سارشون مسیر وصل خداست...


نهضت عاشورا (تحریفها و شبهه ها)

نهضت-عاشورا-)تحریفها-و-شبههها(نام نویسنده: محققین گروه تاریخ مرکز مطالعات حوزه ناشر: مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزهی علمیه ویراستار: سید محمد حسن جواهری 6111 نسخه / چاپ اول: بهار 1381 37185 تلفن 7737617 / قم،صندوق پستی 4422 924-93111-9- شابکدانلود فایل

[ شنبه 1 آبان 1395 ] [ 18:32 ] [ roz ]

[ 0 نظر ]